Makroekonomie

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Co je agregátní poptávka a co agregátní nabídka? Rozdíl mezi fiskální a monetární politikou. Keynesiánské myšlení.

69 minut

Agregátní poptávka 14 m

Proč agregátní poptávka funguje jinak než poptávka po určitém zboží či službách? Proč křivka poptávky klesá?

Změny v agregátní poptávce 5 m

Jaké jsou faktory, které mohou změnit agregátní poptávku?

Dlouhodobá agregátní nabídka 5 m

Proč nemusí být agregátní nabídka dlouhodobě ovlivněna cenami?

Krátkodobá agregátní nabídka 12 m

Proč má krátkodobá agregátní křivka nabídky rostoucí sklon?

Poptávková inflace 9 m

Co je poptávková inflace? Byla inflace na konci 60. let za vlády prezidenta Johnsona v USA konzistentní s modelem AD-AS?

Reálný HDP ovlivňuje cenu 6 m

Jak utilizace může ovlivnit cenu aneb jiné odůvodnění rostoucího sklonu křivky krátkodobé agregátní nabídky?

Inflace tlačená náklady 6 m

Co je inflace tlačená náklady? Jak došlo k inflaci a stagflaci díky cenovým šokům způsobeným ropnými krizemi?

Monetární a fiskální politika 9 m

Jak funguje monetární a fiskální politika?

Daně jako nástroj fiskální politiky 3 m

Jak může vláda ovlivnit agregátní nabídku pomocí daní?