Makroekonomie

Monetární systém

Co je bankovnictví částečných rezerv? Jak definujeme peněžní zásobu?

60 minut

Náhled na bankovnictví částečných rezerv 8 m

Jak peníze vstupují do oběhu a jak mohou půjčky zvýšit peněžní zásobu?

Slabiny bankovnictví částečných rezerv 8 m

Jaké má bankovnictví částečných rezerv slabiny?

Bankovnictví plných rezerv 8 m

Srovnání bankovnictví plných rezerv s bankovnictvím částečných rezerv.

Zásoba peněz M0, M1 a M2 10 m

Jaké existují způsoby měření zásoby peněz?

Jednoduché frakční rezervní vykazování - 1.část 9 m

Co jednoduché frakční rezervní vykazování?

Úrok jako cena za pronájem peněz. 10 m

Úrok jako cena peněz. Peníze z pohledu nabídky a poptávky.

Vliv nabídky a poptávky po penězích na úrokové sazby 8 m

Jak mohou různé faktory ovlivnit úrokové sazby?