Makroekonomie

Příjmy a výdaje - Keynesiánský kříž a model IS-LM

Co je mezní sklon ke spotřebě? Jak vypadá spotřební funkce? Co je Keynesiánský kříž? Jak vypadá model IS-LM?

28 minut
Navazuje na Monetární systém.

Základy spotřební funkce 7 m

Co je základní myšlenka spotřební funkce?

Mezní sklon ke spotřebě (MPC) a multiplikátor 10 m

Úvod k meznímu sklonu ke spotřebě a multiplikátor

Detaily ohledně změny agregátních plánovaných výdajů 12 m

Názorný příklad jak může změna vládních výdajů vést k novému bodu rovnováhy