Makroekonomie

Zahraniční obchod

Co je platební bilance zahraničního obchodu? Jaký je rozdíl mezi běžným a kapitálovým účtem?

7 minut

Platební bilance - kapitálový účet 7 m

Jak změny v zahraničním vlastnictví domácích aktiv a domácím vlastnictví zahraničních aktiv ovlivní platební bilanci?