Makroekonomie

Národní příjem a nerovnost

Zaměření na knihu Thomase Pikettyho "Kapitál v 21. století"

Tento obsah spravuje Michala Kreys.

10 minut

Konvergence v makroměřítku 3 m

Konvergence v makroměřítku

Propojení příjmů s růstem kapitálu a vznikem nerovnosti 7 m

Propojení příjmů s růstem kapitálu a vznikem nerovnosti