Přihlásit se

Racionální výrazy

.

49 minut

Co je to proměnná? 4 m

Dabované – Vysvětlení, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Výrazy se dvěma proměnnými 2 m

Dosazování do výrazu se dvěma proměnnými a výpočet hodnoty výrazu.

Hodnota výrazu s dvěma proměnnými 4 m

Dabované – Výpočet hodnoty výrazu s dvěma proměnnými.

Vyčíslení hodnot výrazů, cvičení 3 3 m

Vyčíslení hodnot výrazů ve slovní úloze.

Zápis výrazů 1 4 m

Dabované – Ze slovního popisu napiš výraz.

Sčítání proměnných 5 m

Využití síly Chucka Norrise k porozumnění sčítání proměnných.

Sčítání s neznámou 4 m

Jak sčítáme s neznámou?

Kombinace podobných členů 2 4 m

Máme složitě vypadající výraz s neznámou a naším úkolem je ho zjednodušit, jak jen to půjde.

Násobení algebraických výrazů 6 m

Několik příkladů na vytýkání z dvojčlenných algebraických výrazů.

Úprava výrazů 1 6 m

Hledání výrazů, které jsou shodné se zadaným výrazem.

Sčítání zlomků s neznámou 4 m

Jak sečíst zlomky s neznámou?

Algebraické výrazy s dělením zlomků 4 m

Jak upravit složený zlomek s neznámou?