Kryptografie

Počátky šifrování

Jak se dříve ukrývaly a přenášely tajné zprávy? Caesarova, polyalfabetická, Vernamova šifra, frekvenční stabilita, Enigma. Dokonalé zabezpečení a generátor pseudonáhodných čísel.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

33 minut

Co je to šifrování? 2 m

A k čemu vlastně potřebujeme šifrování?

Caesarova šifra 3 m

Jak vypadá jedna z nejstarších a nejznámější šifer? Jaké jsou její slabiny?

Polyalfabetická šifra 2 m

Můžeme zdokonalit Ceasarovu šifru? Má stále slabiny nebo ne?

Vernamova šifra 3 m

Jak vypadá to nejlepší možné šifrování? (Vernamova šifra je angl. One-time pad)

Frekvenční stabilita 2 m

Umí lidé vytvořit skutečně náhodné posloupnosti?

Šifrovací stroj Enigma 10 m

Jak vypadalo šifrování v období II. světové války?

Dokonalé zabezpečení 4 m

Existuje dokonalé šifrování? Usnadní nám velká výpočetní síla prolomení dokonalé šifry?

Generátor pseudonáhodných čísel 7 m

Jaký je rozdíl mezi skutečně náhodnými a pseudonáhodnými sekvencemi, které dokáží produkovat počítače?