Kryptografie

Moderní šifrování

Ve 20. století prošlo šifrování zásadní změnou. Co je to asymetrická kryptografie a veřejný klíč?

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

29 minut

Základní věta aritmetiky 4 m

Co je to prvočíselný rozklad? Existuje pro každé přirozené číslo pouze jeden rozklad nebo je jich více?

Šifrování s veřejným klíčem 5 m

Co je veřejný klíč (public key) a na jakém principu funguje?

Diskrétní logaritmus 2 m

Jak vytvoříme "matematický" zámek pomocí modulární aritmetiky?

RSA: Šifrování s veřejným klíčem 1 4 m

Proč potřebujeme asymetrické šifry?

RSA: Šifrování s veřejným klíčem 2 2 m

Druhá část výkladu o RSA.

RSA: Šifrování s veřejným klíčem 3 3 m

Třetí část výkladu o RSA. Jak dlouho trvá násobení a prvočíselný rozklad opravdu velkých čísel?

Eulerova funkce 2 m

Vysvětlení Eulerovy funkce (funkce Fí).

RSA: Šifrování s veřejným klíčem 4 5 m

Závěrečná část výkladu o RSA.