Kryptografie

Pravděpodobnostní algoritmy

Dozvíme se, že pravděpodobnostní algoritmy zaležené na generování náhodných čísel můžou být překvapivě efektivní.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

33 minut

Pravděpodobnostní algoritmy 9 m

Jak můžou náhodná čísla urychlit rozhodovací algoritmy? Vysvětlení konceptu pravděpodobnostních algoritmů.

Podmíněná pravděpodobnost (Bayesův teorém) 5 m

Bayesův teorém pro podmíněnou pravděpodobnost je představen pomocí stromů.

Pravděpodobnostní test prvočíselnosti 5 m

Úvod do pravděpodobnostních algoritmů k testování prvočíselnosti. Jako test použijeme jednoduché dělení. Algoritmus potom vylepšíme v následujících videích pomocí nové rovnice.

Malá Fermatova věta 6 m

Úvod do klíčového výsledku v základech teorie čísel s vizualizací pomocí korálků.

Fermatův test prvočíselnosti 7 m

Fermatův test prvočíselnosti, hrubý popis jak a proč to funguje. Nepředpokládáme znalost modulární aritmetiky.