Průmyslová revoluce

Prerafaelité

Umělecká skupina anglických malířů inspirovaných středověkem a ranou renesancí 15. století, polovina 19. století n.l.

26 minut
Navazuje na Romantismus.

Sir Edward Coley Burne-Jones, Zlaté schody, 1880 3 m

olej na plátně 2692 x 1168 mm (Tate Britain, London)

William Holman Hunt, Claudio a Isabella, 1850 5 m

olej na mahagonu, 758 x 426 x 10 mm (Tate Britain)William Shakespeare, Něco za něco, jednání třetí, scéna první (místnost v žaláři). Citováno z českého překladu Josefa Václava Sládka: ISABELLA Co chce můj bratr? CLAUDIO Smrt je hrozná věc. ISABELLA zhanobený život ohavná. CLAUDIO Jest; – ale umřít, jít, a nevíš kam; tak ležet v mrazném strnutí a hnít; ten teplý, citem čilý žití ruch být v trupel uhněten a radostný ten duch se koupat v proudech ohnivých neb v mrazném kraji neprolomnými být ledovými žebry obklíčen; být vězněm vichrů neviditelných a honěn bezpoklidnou prudkostí kol země visuté; či bídnějším být nejbídnějších, které představí si mysl rozervaná, bezcílná, jak v trýzni vyjí – toť je přehrozné! Ten nejbídnější život pozemský a nejtěžší, jímž bolest, nouze, věka žalář mohou sklíčit přírodu, jest vůči tomu ráj, čím děsí smrt. ISABELLAÓ běda!

Sir John Everett Millais, Kristus v domě svých rodičů, 1849-50 5 m

olej na plátně, 864 x 1397 mm (Tate Britain, Londýn)

Sir John Everett Millais, Ofélie, 1851-52 5 m

Sir John Everett Millais, Ofélie, 1851-52, olej na plátně, 762 x 1118 mm (Tate Britain, Londýn)

Umělecká reprezentace a abstrakce: Pohled na Millaise a Newmana 9 m

John Everett Millais, Ofélie, 1851-2 (Tate Britain) a Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimus, 1950-51 (MoMA) Rozhovor Sala Khana, Beth Harrisové a Stevena Zuckera