Rychlokurz chemie

V této sérii videí nás Hank Green z kanálu Crash Course provede tajemnými zákoutími chemie. Od struktury atomu až po složité organické molekuly.

4 hodiny

Struktura atomu 10 m

Rychlokurz do struktury atomu od Hanka Greena. Dozvíme, čím je atom tvořen i jak víme, že atomy vůbec existují.

Převody jednotek a platné číslice 11 m

Hank nám vysvětlí jeho nejoblíbenější a také nejzábavnější téma celé vědy - převody jednotek! Také zjistíme, že některé číslice lžou. Takových se nejlépe zbavíme pomocí vědeckého zápisu čísla.

Vznik chemie 10 m

Historický úvod ukazující spletitou cestu od magické alchymie ke vědecké chemii. Hrají: Antoine Lavoisier, John Dalton, Amedeo Avogadro a další

Periodická tabulka prvků 11 m

Hank nás provede nejdůležitější tabulkou na světě a dozvíme se také něco o jejím tvůrci, Dmitriji Mendělejovi. Zmíněnou cylindrickou tabulku prvků lze najít zde: http://www.av8n.com/physics/periodic-table.htm

Elektron 12 m

Hank nám poví něco o elektronech. Využijeme hudební analogie, abychom si lépe představili podivný život elektronů ve svých orbitalech. Povíme si také o elektronové konfiguraci, ionizační energii, elektronové afinitě a jak to všechno souvisí s periodickou tabulkou.

Stechiometrie 12 m

Chemikové potřebují stechiometrii k tomu, aby převedli svět atomů do makroskopických měřítek. Hank Green na poví, co to je a jak ji využít při výpočtech.

Voda a roztoky 13 m

Voda je klíčem téměř ke všemu. Padá z oblohy, tvoří 60 % našich těl a prakticky každá reakce v žívých organismech probíhá v ní. Dozvíme se, co dělá vodu tak dobrým rozpouštědlem, jaké známe typy roztoků a jak spočítat koncentraci roztoků.

Kyseliny a zásady 10 m

Hank Green nám poví, co jsou to kyseliny a zásady, jak spolu reagují, a jakou neplechu může způsobit spalování uhlí díky tvorbě kyselých dešťů, pokud ze zplodin neodstraníme oxid siřičitý.

Srážecí reakce 11 m

V tomto dílu rychlokurzu chemie si povíme o srážecích reakcích, sraženinách, kationtech a aniontech a iontových rovnicích.

Rychlokurz redoxních reakcí 10 m

Hank Green nám v tomto videu poví, co jsou to redoxní reakce, kde všude se s nimi setkáme a jak můžeme vyčíslit redoxní rovnice.

Ideální plyn 8 m

Dnes nám Hank poví, jak lze pomocí jediné rovnice popsat chování plynů pomocí tlaku, objemu teploty a počtu molů.

Příklady na ideální plyn 11 m

V této epizodě rychlokurzu chemie si zkusíme spočítat pár příkladů pomocí rovnice ideálního plynu. Zjistíme také, že plnit vzducholodě vodíkem není dobrý nápad.

Reálný plyn 10 m

Tak jako svět okolo nás, ani plyny se nechovají vždy ideálně. Hank nám poví, proč rovnice ideálního plynu funguje pouze přibližně a ukážeme si rovnici přesnější, kterou před více než sto lety odvodil Johannes van der Waals.

Parciální tlak a tlak nasycených par 11 m

Doposud jsme se zabývali plyny, které byly tvořeny jednou látkou. Co se ale stane, když smícháme různé plyny? A co když budeme mít plyn nad kapalinou?

Efúze, difúze a rychlost molekul plynu 10 m

V dnešní epizodě si povíme o procesech, které zajišťují přenos plynů z místa na místo a díky nímž cítíme zkažená vejce i na velkou vzdálenost. Taky si povíme, jak rychle se k nám takový zápach může dostat.

Roztoky 7 m

Povíme si o různých typech roztoků. Také zjistíme, že plyn se může rozpustit v kapalině, a činí tak v souladu s Henryho zákonem!

Chemie a energie 8 m

V tomto díle rychlokurzu si povíme o různých typech energie. Dozvíme se něco o prvním termodynamickém zákoně, vnitřní energii, práci a teplu.

Entalpie 10 m

V této nabité epizodě rychlokurzu chemie se dozvíme o stavových a nestavových veličinách, k čemu je dobrá entalpie a jak souvisí s teplem a něco málo o kalorimetrii. Hlavně se ale dozvíme, jak pomocí Hessova zákona můžeme měřit energii chemických vazeb.

Entalpie a kalorimetrie 11 m

V této epizodě si ukážeme praktickou stránku entalpie. Jak můžeme spočítat entalpii reakce a jak ji můžeme experimentálně změřit?

Entropie: známka chaosu 13 m

Život je chaos a vesmír má tendenci k neuspořádanosti. Ale proč? Právě o tomto hovoří druhý termodynamický zákon, který pro neuspořádanost zavádí speciální veličinu: entropii.

Laboratorní bezpečnost 8 m

V tomto díle Rychlokurzu chemie nám Hank dá pár tipů pro bezpečnou práci v laboratoři. Povíme si také o tom, jak se charakterizují chemikálie podle nebezpečnosti a o databázi MSDS.

Typy chemických vazeb 9 m

V tomto díle rychlokurzu chemie nám Hank poví o různých typech chemických vazeb: kovalentní, polárně-kovalentní a iontové.

Rychlokurz chemické rovnováhy 11 m

Hank Green vám vysvětlí základy chemické rovnováhy a Le Chatelierův princip. Také se dozvíme pár pikantních detailů ze života Fritze Habera a Le Chateliera.

Pufry, zabijáci kyselých dešťů 11 m

V této epizodě nám Hank vysvětlí, co jsou to pufry, jak je připravit a jak fungují. Ukážeme si praktické příklady pufrování v přirodě pomocí hydrogenuhličitanů v řekách. Taky si ukážeme cool experiment ve formě titrace pufrovaného roztoku za přítomnosti barevných indikátorů.

Rychlokurz elektrochemie 8 m

Povíme si o galvanických článcích neboli jednoduše baterkách, které jsou poháněny elektrochemikými reakcemi. Opakem jsou potom elektrolytické články, kterým energii musíme dodávat.

Historie chápání atomu 9 m

Hank Green z kanálu Crash Course nás provede historickým úvodem k chápání struktury atomu - od Démokrita až k Heisenbergovi!