20. století

Secese

Jeden z uměleckých směrů na přelomu 19. a 20. století a zároveň poslední univerzální sloh s uměleckými projevy ve všech aspektech života

8 minut

Gustav Klimt, Smrt a život, 1910 4 m

Gustav Klimt, Smrt a život, 1910, přepracováno 1915, olej na plátně, 178 x 198 cm (Leopoldovo Muzeum, Vídeň).

Gustav Klimt, Polibek, 1907-8 4 m

olej a zlaté plátky na plátně, 180 x 180 cm (Rakouská Galerie Belvedere, Vídeň)