Geometrie
Přihlásit se

Úhly

Jak změříme a dopočítáme chybějící úhly?

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

61 minut
Navazuje na Přímky.

Základní poznatky o úhlech 7 m

Jaká je definice úhlu? A jak označit úhel za pomoci bodů na něm (včetně vrcholu)?

Měření úhlu a oblouku kružnice 8 m

Jak souvisí velikost úhlu s délkou oblouku kružnice?

Měření úhlů ve stupních 8 m

Jak měřit velikost úhlu ve stupních?

Ostré, pravé a tupé úhly 6 m

Jaký je rozdíl mezi ostrými, tupými a pravými úhly?

Rovnoběžky a kolmice - úvod 2 m

Uvedeme si základní terminologii týkající se rovnoběžnosti a kolmosti.

Určování rovnoběžných a kolmých přímek 4 m

Jak určíme, které přímky jsou rovnoběžné a které kolmé?

Rozklad úhlu 2 m

Použijeme znalosti o přilehlých úhlech k rozkladu úhlu na dva menší spočítáme jejich velikost.

Doplňkové a vedlejší úhly 9 m

Vysvětlíme si základní pojmy jako sousední, vedlejší, doplňkové či přímé úhly. Také si řekneme, jak vypadá kolmý úhel.

Vedlejší a vrcholové úhly 7 m

Jak se dá zjistit velikost vrcholových a vedlejších úhlů?

Úhly mezi rovnoběžkami a příčkami 7 m

Jak vypadají úhly mezi rovnoběžkami a příčkami? Co jsou to souhlasné úhly?

Příklad: Úhly mezi příčkou a rovnoběžkami 2 m

Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají úhly mezi rovnoběžkami a příčkou.