Geometrie

Úhly

Jak změříme a dopočítáme chybějící úhly?

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

55 minut
Navazuje na Přímky.