Geometrie

Úhly

Jak změříme a dopočítáme chybějící úhly?

46 minut
Navazuje na Přímky.

Základní poznatky o úhlech 4 m

Jaká je definice úhlu? A jak označit úhel za pomoci bodů na něm (včetně vrcholu)?

Měření úhlu a oblouku kružnice 6 m

Jak souvisí velikost úhlu s délkou oblouku kružnice?

Měření úhlů ve stupních 6 m

Jak měřit velikost úhlu ve stupních?

Ostré, pravé a tupé úhly 4 m

Jaký je rozdíl mezi ostrými, tupými a pravými úhly?

Rovnoběžky a kolmice - úvod 3 m

Uvedeme si základní terminologii týkající se rovnoběžnosti a kolmosti.

Určování rovnoběžných a kolmých přímek 3 m

Jak určíme, které přímky jsou rovnoběžné a které kolmé?

Rozklad úhlu 2 m

Použijeme znalosti o přilehlých úhlech k rozkladu úhlu na dva menší spočítáme jejich velikost.

Dokazování shodnosti úhlů 5 m

Pomocí jednoduchého dopočítávání si ukážeme, že dva úhly ve dvou podobných trojúhelnících mají stejnou velikost.

Součet vnitřních úhlů v mnohoúhelníku 9 m

Víme, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů. Jak to bude v dalších mnohoúhelnících?

Součet vnějších úhlů konvexních mnohoúhelníků 5 m

Elegantnější způsob zjišťování součtu tentokrát vnějších úhlů obecného konvexního mnohoúhelníku.