Geometrie
Přihlásit se

Rovinné obrazce

Jak poznáme čtverec od trojúhelníku a k čemu nám jeho vlastnosti pomůžou v řešení geometrických úloh?

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

73 minut
Navazuje na Úhly.

Čtyřúhelníky - přehled 8 m

Ukážeme si základní druhy čtyřúhelníků. Jak vypadá čtyřúhelník konvexní a konkávní? A jak rovnoběžník, obdélník, kosočtverec a čtverec?

Vlastnosti čtyřúhelníků 5 m

Jak poznáme čtyřúhelníky na základě toho, co o nich už víme? Jaké má vlastnosti?

Drak (deltoid) jako geometrický útvar 6 m

Jak sestrojíme deltoid? A jak se liší od ostatních čtyřúhelníků?

Klasifikace trojúhelníků - část 1 6 m

Jak od sebe můžeme rozlišit různé druhy trojúhelníků? Řekneme si, jak vypadají obecné, rovnoramenné, rovnostranné, ostroúhlé, pravoúhlé a tupoúhlé trojúhelníky.

Klasifikace trojúhelníků - část 2 6 m

Řekneme si, jak můžeme k určení druhu trojúhelníku využít velikost jeho vnitřních úhlů.

Osa souměrnosti 3 m

Řekneme si, co je osová souměrnost a jak zjistíme, že je útvar osově souměrný.

Důkaz: Součet úhlů v trojúhelníku 4 m

Se znalostmi o souhlasných, vrcholových a doplňkových úhlech zjistíme, jaký je součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.

Příklad 1: Výpočet úhlu v trojúhelníku 6 m

Jak spočítáme vnitřní úhly v trojúhelníku? A co to je vnější doplňkový úhel?

Příklad 2: Výpočet úhlů v trojúhelníku 5 m

Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají vnitřní úhly v trojúhelníku.

Příklad 3: Výpočet úhlů v trojúhelníku 6 m

Na příkladu si ukážeme několik způsobů, jak zjistit vnitřní úhly v několika trojúhelnících.

Příklad 4: Obtížnější úloha k procvičení výpočtu úhlů trojúhelníku 9 m

Na obtížnějším příkladu si ukážeme, jak zjisti součet součet vnějších úhlů nepravidelného pětiúhelníku.

Další příklady na výpočty velikostí úhlů 6 m

Zkuste s námi spočítat další neznámé úhly!

Důkaz: Protilehlé úhly rovnoběžníku jsou shodné 4 m

Názorně si ukážeme, proč jsou protilehlé úhly rovnoběžníku vždy shodné.