Geometrie

Rovinné obrazce

Jak poznáme čtverec od trojúhelníku a k čemu nám jeho vlastnosti pomůžou v řešení geometrických úloh?

55 minut
Navazuje na Úhly.

Klasifikace trojúhelníků - část 1 6 m

Jak od sebe můžeme rozlišit různé druhy trojúhelníků? Řekneme si, jak vypadají obecné, rovnoramenné, rovnostranné, ostroúhlé, pravoúhlé a tupoúhlé trojúhelníky.

Klasifikace trojúhelníků - část 2 7 m

Řekneme si, jak můžeme k určení druhu trojúhelníku využít velikost jeho vnitřních úhlů.

Osa souměrnosti 2 m

Řekneme si, co je osová souměrnost a jak zjistíme, že je útvar osově souměrný.

Důkaz: Součet úhlů v trojúhelníku 4 m

Se znalostmi o souhlasných, vrcholových a doplňkových úhlech zjistíme, jaký je součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.

Příklad 1: Výpočet úhlu v trojúhelníku 7 m

Jak spočítáme vnitřní úhly v trojúhelníku? A co to je vnější doplňkový úhel?

Příklad 2: Výpočet úhlů v trojúhelníku 6 m

Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají vnitřní úhly v trojúhelníku.

Příklad 3: Výpočet úhlů v trojúhelníku 6 m

Na příkladu si ukážeme několik způsobů, jak zjistit vnitřní úhly v několika trojúhelnících.

Příklad 4: Obtížnější úloha k procvičení výpočtu úhlů trojúhelníku 9 m

Na obtížnějším příkladu si ukážeme, jak zjisti součet součet vnějších úhlů nepravidelného pětiúhelníku.

Další příklady na výpočty velikostí úhlů 8 m

Zkuste s námi spočítat další neznámé úhly!