Geometrie

Objem a povrch

Objem a povrch nám pomáhá změřit velikost prostorových objektů.

66 minut
Navazuje na Obvod a obsah.

Jak měříme objem 8 m

Něco málo o jednotkových délkách, jednotkových čtvercích a jednotkových krychlích.

Výpočet objemu jako součin plochy a výšky 7 m

Spočítáme objem složitějších těles.

Příklad: Objem 5 m

Ve slovní úloze spočítáme objem vody v akváriu, ve kterém je na dně vložené těleso.

Objem kvádru s rozměry ve zlomcích 4 m

Na konkrétním příkladu spočítáme objem pomocí rozměrů udaných pomocí zlomků.

Výpočet objemu kvádru na základě jednotkové krychle 4 m

Různé možnosti, které máme ke spočítání objemu kvádru s využitím objemu jednotkové krychle.

Objem kuliček v akváriu 6 m

Slovní úloha na praktické využití znalostí objemu kvádru.

Geometrie těles - Objem 4 m

Objem trojbokého hranolu a krychle.

Sítě mnohostěnů 7 m

Sítě mnohostěnů, jejich konstrukce a možnosti.

Výpočet povrchu tělesa pomocí sítě 4 m

Ve slovní úloze spočítáme povrch kvádr s použitím sítě.

Objem a povrch válce 8 m

Výpočet objemu a povrchu válce

Objem kužele 6 m

Odvodíme si vzorec pro objem kužele ze vzorce pro objem válce.

Objem koule 3 m

Výpočet objemu koule