Geometrie

Přímky

Naučte se, co jsou přímky, polopřímky a úsečky, a jak s nimi pracovat.

43 minut

Eukleides - otec geometrie 8 m

Eukleides a jeho dodnes platná učebnice Základy (a jak moc je měl rád Abraham Lincoln).

Jazyk a značení základní geometrie 10 m

Porozumění základním myšlenkám v geometrii a jak je znázorňujeme symboly.

Určování polopřímek 6 m

Zkusíme společně v obrázku najít všechny polopřímky.

Definice roviny v trojrozměrném prostoru 4 m

Jak můžeme definovat rovinu?

Zlatý řez 15 m

Úvod do poměru zlatého řezu, který lze pozorovat v umění i přírodě.