Geometrie

Souřadnice

Souřadnice používáme k určení polohy. V geometrii nám souřadnice říkají, kde se určité body nacházejí, to vše s pomocí počátku a souřadnicových os.

16 minut
Navazuje na Rovinné obrazce.

Souřadnicový systém 7 m

Představíme si soustavu souřadnic [x, y] a naučíme vás, jak najít souřadnice bodu a jak umístit bod do soustavy souřadnic.

Kvadranty v kartézské soustavě souřadnic 3 m

Představíme si kvadranty v soustavě souřadnic a ukážeme si, jak se v nich orientovat.

Mnohoúhelníky v rovině souřadnic 5 m

Ukážeme si mnohoúhelníky a výpočty s nimi v rovině souřadnic - dopočítáme společně polohu jednotlivých bodů.