Geometrie

Úhly II

Celý blok zaměřený na pochopení a procvičení pojmů vrcholové, přilehlé, doplňkové a souhlasné úhly.

64 minut
Navazuje na Úhly.

Doplňkové a vedlejší úhly 6 m

Vysvětlíme si základní pojmy jako sousední, vedlejší, doplňkové či přímé úhly. Také si řekneme, jak vypadá kolmý úhel.

Vedlejší a vrcholové úhly 6 m

Jak se dá zjistit velikost vrcholových a vedlejších úhlů?

Úhly mezi rovnoběžkami a příčkami 5 m

Jak vypadají úhly mezi rovnoběžkami a příčkami? Co jsou to souhlasné úhly?

Příklad: Úhly mezi příčkou a rovnoběžkami 4 m

Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají úhly mezi rovnoběžkami a příčkou.

Vrcholové, přilehlé a doplňkové úhly 5 m

Na obrázku si vysvětlíme, co si máme představit pod pojmy vrcholové (též protější), přilehlé a doplňkové (též vedlejší) úhly.

Algebraický výpočet velikosti vrcholových úhlů 3 m

Jak dopočítat vrcholové úhly zadané pomocí neznámé? Stačí umět vyřešit lineární rovnici.

Vrcholové úhly jsou stejně velké 5 m

Shodnost vrcholových úhlů jsme přijali jako fakt. Pojďme si to ale pro úplnost odvodit pomocí dopočítávání úhlů.

Příklad na výpočet úhlů s použitím algebry 3 m

Příklad, ve kterém máme úhly zadané pomocí neznámé. S využitím lineárních rovnic dopočítáme jejich velikost.

Algebraický výpočet doplňkových úhlů 4 m

Vypočítáme hodnotu dvou doplňkových úhlů na základě toho, že tyto úhly dávají v součtu 180 stupňů.

Důkaz rovnoběžnosti dvou přímek pomocí shodných velikostí souhlasných úhlů 5 m

Dokážeme si, že máme-li dvě různoběžné přímky a k jedné nakreslím rovnoběžku, bude s druhou svírat stejný úhel jako s tou první.

Příklad na výpočet úhlů s použitím algebry 2 5 m

Na základě znalosti vztahů pro souhlasné a doplňkové úhly dopočítáme s využitím lineární rovnice požadované úhly.

Úhly mezi rovnoběžkami a jejich příčkami 8 m

Souhrnné video, ve kterém si dáme dohromady veškeré znalosti a strategie pro výpočet úhlů.

Úhly mezi rovnoběžkami a jejich příčkami - procvičování 5 m

Příklady na počítání úhlů mezi rovnoběžkami a příčkami pomocí znalostí o vrcholových, doplňkových a souhlasných úhlech.