Geometrie

Počítání s radiány

Radiány jsou vedle stupňů další možností, jak vyjadřovat velikost úhlu. Pojďme si ukázat, jak se používají a jakým způsobem můžeme převádět mezi radiány a stupni.

35 minut

Úvod k radiánům 11 m

Co si můžeme představit pod úhlovou jednotkou radián a jak převádět mezi stupni a radiány? To nám osvětlí video.

Cvičení na převod mezi radiány a stupni 7 m

V tomto videu procvičíme převádění mezi radiány a stupni. Ukážeme si také, jak pracovat se zápornými úhly.

Cvičení na převod mezi radiány a stupni 2 7 m

V následujícím příkladu si ještě jednou budeme moci procvičit převádění stupňů na radiány pro dvě různá číselná zadání.

Cvičení na převod mezi radiány a stupni 3 3 m

Další ze série příkladů, ve kterých procvičujeme převádění mezi úhlovými jednotkami. Zde máme zadané dva úhly v radiánech a chceme je převést na stupně.

Otočení na kružnici v radiánech - příklad 4 m

Pojďme si vyzkoušet pracovat s radiány, ať si je lépe zažijeme. Máme zadané tři hodnoty úhlů v radiánech a naším úkolem je zjistit, ve kterém kvadrantu skončíme po otočení o daný úhel.

Radián v praxi 3 m

Zajímalo by vás, proč byla vytvořena úhlová jednotka radián, když už existoval stupeň? Na příkladu si nastíníme praktičnost této jednotky.