Rovnice a nerovnice
Přihlásit se

Mocniny II

Zavedení pravidel pro počítání (násobení, dělení, umocňování) s mocninami. Pozornost je též věnována záporným mocninám.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

52 minut

Základní vzorečky pro práci s exponenty 14 m

Seznámení s exponenty. Jejich vlastnosti jsou zde shrnuty do tří základních vzorců.

Jak správně násobit exponenty? 9 m

Názorné vysvětlení vzorce pro násobení exponentů. To nám říká, že při násobení exponentů se stejným základem mocniny sčítáme.

Jak správně dělit exponenty? 3 m

Na příkladu je vysvětlen vzorec pro dělení exponentů. Ten nám říká, že při dělení exponentů se stejným základem mocniny odečítáme.

Jak správně umocnit exponenty? 5 m

Někdy je nutné umocnit exponenty. Na příkladu je ukázáno, jak použit pro tuto operaci určený vzoreček, který nám říká, že se mocniny násobí.

Shrnutí poznatků o počítání s exponenty 3 m

Komplexní příklad na všechny tři vzorce týkající se práce s exponenty. Je zde ukázáno, že umocňování má přednost.

Jak pracovat se zápornými odmocninami? 3 m

Vysvětlení funkce záporného znaménka v mocnině. Zároveň je ukázán vzoreček pro převedení na kladnou mocninu.

Jak pracovat se zápornými odmocninami? 5 m

Vysvětlení funkce záporného znaménka v mocnině. Zároveň je ukázán vzoreček pro převedení na kladnou mocninu.

Více na téma záporné mocniny 7 m

Zobecnění vzorečku pro zápornou mocninu. Ten nám říká, že zápornou mocninu odstraníme tím, že napíšeme převrácenou hodnotu exponentu.

Další příklady na počítání se zápornými mocninami 3 m

Shrnutí poznatků o počítání příkladů se zápornými mocninami a jejich aplikace na příkladech.