Rovnice a nerovnice

Soustavy rovnic I

Ukážeme si, jak lze různými způsoby (graficky, substitucí, eliminací) vyřešit lineární soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.

46 minut

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic 9 m

V tomto videu je ukázán jeden z přístupů k řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. Soustava je vyřešena pomocí grafu.

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic pomocí substituce 9 m

Často používanou metodou k vyřešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých je substituce, neboli nahrazení. Zde je tato metoda ukázána na několika příkladech.

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic pomocí eliminace 13 m

V některých případech je výhodné k řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých použít takzvanou eliminaci, neboli vyloučení. Zde se dozvíte, jak na ni.

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic pomocí eliminace II 10 m

Zde je navázáno na předchozí video. Znovu je využívána metoda eliminace pro řešení soustavy dvou rovnic, tentokrát již na složitějších příkladech.

Slovní úloha na soustavu dvou lineárních rovnic 5 m

V této slovní úloze dostanete za úkol přijít na cenu pomerančů a jablek. Ve videu je ukázáno, jak se úloha dá řešit pomocí eliminační metody.