Rovnice a nerovnice

Soustavy rovnic II

V tomto bloku si ukážeme, co to znamená, když má soustava rovnic nekonečně mnoho řešení, nebo když naopak nemá žádné řešení. Také si řešení ukážeme graficky a spočítáme si spoustu příkladů.

66 minut
Navazuje na Soustavy rovnic I.

Řešitelná a neřešitelná soustava rovnic 6 m

Jak zjistíme, že jde v příkladu o řešitelnou nebo neřešitelnou soustavu rovnic?

Závislá a nezávislá soustava rovnic 5 m

Už jsme si ukázali, co znamená řešitelná a neřešitelná soustava rovnic. Jak to ale souvisí se závislostí soustavy rovnic?

Počet řešení z grafického vyjádření 4 m

V grafu chceme najít soustavu dvou rovnic, která bude mít jedno řešení, nebo která nebude mít žádné řešení.

Hádanka s trolem a mýtným 8 m

Trol nás nutí použít algebru k vypočítání jeho pěnez. K vyřešení hádanky použijeme sestavení soustavy rovnic.

Hádanka s trolem a mýtným 2 8 m

Nyní si řešení soustavy rovnic zobrazíme graficky. Mělo by odpovídat řešení, na které jsme přišli v minulém videu.

Zkouška řešení soustavy rovnic 2 m

Zkusíme zjistit, jestli je dané řešení skutečně řešením naší soustavy rovnic. Jak to uděláme?

Hádanka s ovocem 8 m

Jak poznáme, že soustava nemá řešení? A jak soustava bez řešení bude vypadat graficky?

Hádanka s ovocem 2 6 m

Co když se naše zadání trochu změní? Najednou budeme mít nekonečně mnoho řešení soustavy rovnic, i grafické řešení bude vypadat jinak.

Pochopení soustav rovnic 3 m

Máme soustavu 2 rovnic a 2 neznámých. Zjistili jsme, že má více než jedno řešení. Vyber z možností pravdivý výrok.

Příklad: Řešení soustavy eliminací 6 m

Jak spočítáme hmotnost televize a DVD přehrávače ze soustavy dvou rovnic?

Příklad: Řešení soustavy eliminací 2 4 m

Jak zjistíme cenu croissantu a kávy? Opět pomocí soustavy dvou rovnic.

Příklad: Řešení soustavy substitucí 6 m

Kolik čtvrťáků a nikláků si Zoey uložila v bance? Zjistíme opět ze soustavy dvou rovnic.