Rovnice a nerovnice

Úvod do rovnic

Začneme úplně od začátku: co to vlastně je taková rovnice? Můžeme si vztah nějak nakreslit? Vše vám vysvětlí česky namluvená videa.

53 minut

Proměnné, výrazy a rovnice 7 m

V dabovaném videu si ukážeme, jak výrazy s proměnnou souvisí s rovnicemi a jak z příkladů vypočítáme konkrétní hodnoty proměnných.

Váhy: Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice 3 m

Na obrázku si vysvětlíme rovnost pomocí vyvážené váhy. Jaká bude naše neznámá v tomto případě?

Váhy: Popis vztahu jednoduchou rovnicí 3 m

Vrátíme se k příkladu váhy. Jak vyřešíme příklad na neznámou hmotnost pomocí jednoduché rovnice?

Jednoduché rovnice 11 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice 7x=14. Příklady na procvičení.

Lineární rovnice 1 9 m

Názorné řešení dvou lineárních rovnic - obě ekvivalentní úpravy.

Lineární rovnice 2 3 m

-16 = x/4 + 2  Lineární rovnice řešená oběma ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 3 2 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - ekvivalentní úprava (převedení členu na druhou stranu rovnice). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 4 3 m

Názorné vysvětlení řešení jednoduché lineární rovnice - ekvivalentní úprava (dělení případně násobení rovnice vhodným číslem). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 5 13 m

Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).