Rovnice a nerovnice

Lineární rovnice I

V českých videích budeme pokračovat v našem poznávání jednoduchých lineárních rovnic. Blok je plný nejrůznějších příkladů k řešení.

75 minut
Navazuje na Úvod do rovnic.

Slovní úloha - řešení rovnicí 2 m

Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Lineární rovnice 6 9 m

Názorné řešení lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice.

Lineární rovnice 7 4 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 8 7 m

Dvě lineární rovnice na procvičení - sloučení členů, neznámá na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 9 8 m

Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (dělení případně násobení převrácenou hodnotou).

Lineární rovnice 10 6 m

Dvě lineární rovnice řešené oběmi ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 11 5 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice - řešení dvěma způsoby. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 12 14 m

Čtyři přiklady lineárních rovnic, které je třeba před použitím ekvivalentních úprav zjednodušit. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Lineární rovnice 13 2 m

Zvláštní případ, kdy rovnice nemá řešení.

Lineární rovnice 14 6 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Roznásobení závorek (distributivní zákon). Provedení zkoušky.

Lineární rovnice 15 5 m

Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice a zlomky. Odstranění zlomků pomocí distributivního zákona. Provedení zkoušky.

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 8 m

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - tři příklady.