Rovnice a nerovnice

Úvod do nerovnic

V tomto bloku se začneme zabývat nerovnicemi. Jak si můžeme nakreslit jednoduchou nerovnost? Jak můžeme pomocí nerovnic řešit některé slovní úlohy?

Tento obsah spravují Martina Randulová, Petra Jirůtková.

36 minut

Nerovnice na číselné ose 1 m

Graficky si ukážeme, jak na číselné ose vypadá příklad x < 4.

Nerovnice 2 m

Ve slovní úloze spočítáme počet dlaždic a obsahu při ceně nižší než 1000 Kč.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 m

Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a její grafické znázornění.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 3 m

Vyřešíme nerovnici -5c menší nebo rovno 15 a graficky znázorníme řešení.

Nerovnice se sčítáním a odčítáním 7 m

Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice s násobením a dělením 9 m

Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice - řešení více kroky 4 m

Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic 5 m

Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

Slovní úloha s řešením nerovnice 2 m

Pro nejméně kolik lidí hrála kapela? Řešení zjistíme pomocí nerovnosti.