Rovnice a nerovnice

Úvod do nerovnic

V tomto bloku se začneme zabývat nerovnicemi. Jak si můžeme nakreslit jednoduchou nerovnost? Jak můžeme pomocí nerovnic řešit některé slovní úlohy?

36 minut

Nerovnice na číselné ose 1 m

Graficky si ukážeme, jak na číselné ose vypadá příklad x < 4.

Nerovnice 2 m

Ve slovní úloze spočítáme počet dlaždic a obsahu při ceně nižší než 1000 Kč.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 m

Řešení nerovnice: x + 8 je menší než nebo rovno 6 a její grafické znázornění.

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 3 m

Vyřešíme nerovnici -5c menší nebo rovno 15 a graficky znázorníme řešení.

Nerovnice se sčítáním a odčítáním 7 m

Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice s násobením a dělením 9 m

Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Nerovnice - řešení více kroky 4 m

Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic 5 m

Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

Slovní úloha s řešením nerovnice 2 m

Pro nejméně kolik lidí hrála kapela? Řešení zjistíme pomocí nerovnosti.