Rovnice a nerovnice

Lineární nerovnice I

V tomto čistě anglickém bloku budeme pokračovat v našich znalostech nerovnic, zkusíme si vyřešit složitější nerovnice i soustavy více nerovnic.

54 minut
Navazuje na Úvod do nerovnic.

Zobrazování nerovností na číselné ose 6 m

Zobrazování symbolů méně než, méně než nebo rovno na číselné ose.

Zkouška řešení nerovnic 5 m

Které ze čtyř možností čísel splňuje zadané nerovnice?

Řešení jednoduché nerovnice 6 m

Zjistíme řešení nerovnice a ověříme si dosazením a na číselné ose, že je naše řešení správné.

Řešení složitějších nerovnic 8 m

Ukážeme si další příklady na lineární nerovnice.

Soustava dvou nerovnic 5 m

Najdeme řešení příkladu 5z + 7 < 27 nebo -3z ≥ 18 tak, že si z obou nerovnic vyjádříme neznámou 'z' a pak zakreslíme na reálnou osu.

Soustava dvou nerovnic 2 3 m

Najdeme řešení soustavy nerovnic 5x - 3 < 12 a 4x +1 > 25 tak, že že si z obou nerovnic vyjádříme neznámou 'x' a pak zakreslíme na reálnou osu.

Soustava dvou nerovnic 3 5 m

Spočítáme další soustavu dvou lineárních rovnic s jednou neznámou.

Soustava dvou nerovnic 4 4 m

Ukážeme si dva způsoby řešení složené nerovnosti -16 ≤ 3x + 5 ≤ 20. Budeme nerovnost řešit najednou, nebo si ji rozložíme na dvě nerovnosti.

Soustava dvou nerovnic 5 12 m

Spočítáme další příklady několika složených nerovnic tak, že si je vždy rozložíme na dvě nerovnice a vyřešíme každou zvlášť. Pak hodnoty zakreslíme na reálnou osu a zjistíme výsledek.