Rovnice a nerovnice

Soustavy rovnic III

Další ze série videí na téma soustavy rovnic, nyní se zaměříme na soustavy tří rovnic o třech neznámých.

26 minut
Navazuje na Soustavy rovnic II.

Interpretace průsečíků funkcí 4 m

Příklad, ve kterém máme zadány dva grafy, které se protínají v určitém bodě. Tento bod je zadán pomocí proměnných "a" a "b" a my máme zvolit správné tvrzení z těch, co jsou na výběr..

Soustava tří rovnic s jediným řešením 8 m

Máme tři rovnice o třech neznámých a hledáme řešení (bez použití matic). Je dobré si uvědomit, že takové řešení graficky odpovídá souřadnicím [x,y,z] průsečíku 3 rovin.

Soustava tří rovnic bez řešení 5 m

Příklad navazující na ten předchozí. Znovu hledáme řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých. V tomto případě však takové řešení neexistuje.

Soustava tří rovnic - slovní úloha 8 m

V této slovní úloze máme vypočítat velikost úhlů v trojúhelníku. Způsob zadání nás zavede na soustavu tří rovnic.