Pravděpodobnost a statistika

Množiny

Řekneme si, co je množina, průnik množin, sjednocení množin, rozdíl množin, prázdná množina, univerzální množina, doplněk množiny, podmnožina a naučíme se kreslit Vennovy diagramy.

25 minut

Pojem množina, průnik a sjednocení množin 8 m

Co je to množina? V tomto videu si pojem množina vysvětlíme a zároveň si na dvou příkladech ukážeme, jak najít průnik a sjednocení dvou množin. Vše si zakreslíme i pomocí Vennova diagramu. Že nevíte, co to je? Nevadí, za chvíli už budete!

Rozdíl množin 6 m

Uvažujme dvě množiny A, B. Jak najít rozdíl těchto dvou množin, neboli A \ B? Jak se liší A \ B od B \ A? Co je to prázdná množina?

Univerzální množina a doplněk množiny 6 m

Co je to univerzální množina? Co je to doplněk množiny? Obojí si vysvětlíme v tomto videu a zároveň si ukážeme, jak zapsat, že prvek patří či nepatří do dané množiny.

Podmnožina, vlastní podmnožina a nadmnožina. 5 m

Co je to podmnožina a nadmnožina? Jaký je rozdíl mezi podmnožinou a vlastní podmnožinou?