Výrazy a jejich úpravy

Výrazy s proměnnou

Úvodní blok do proměnných a práce s nimi. Ukážeme si, jak dosazovat konkrétní čísla místo proměnných a jak s nimi provádět základní matematické operace.

49 minut
Navazuje na Úvod do algebry.

Co je to proměnná? 4 m

V česky namluveném videu si vysvětlíme, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Práce s výrazy - dosazování 2 m

V česky namluveném videu si ukážeme, jak můžeme do výrazu dosazovat konkrétní hodnoty.

Práce s výrazy - dosazování 2 2 m

Prostým dosazováním do výrazů se dvěma proměnnými vypočítáme jejich hodnotu.

Práce s výrazy - dosazování 3 2 m

V česky namluveném videu si ještě jednou procvičíme dosazování čísel za proměnné v zadaném výrazu.

Práce s výrazy - dosazování 4 2 m

Pojďme si vyzkoušet ještě další příklady na dosazování dvou proměnných do výrazu.

Slovní úloha na práce s výrazy - dosazování 3 m

Zadání úlohy nám napovídá, jak lze obecně vyjádřit povrch krychle. My si tento povrch poté vypočítáme pro konkrétně zadanou délku hrany krychle.

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 2 m

Slovní popis výrazu v českém jazyce máme za úkol převést na řeč matematickou, tedy pomocí čísel, proměnných a znamének matematických operací.

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 2 2 m

Ukážeme si další příklady, kdy z věty budeme převádět na matematická vyjádření.

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 3 2 m

Ze zadaného příkladu tentokrát v angličtině přepíšeme do matematického zápisu slovy zadaný výraz.

Sčítání proměnných 5 m

Pokud se s proměnnými stále nemůžeme skamarádit, zkusme si je představit jako Chucky Norrise.

Sčítání a odčítání proměnných 3 m

Pochopení způsobu práce s proměnnými je v matematice velmi důležité. Proto si to ještě jednou procvičíme.

Sčítání členů se stejnými proměnnými 4 m

Máme složitě vypadající výraz s několika neznámými a naším úkolem je ho zjednodušit, jak jen to půjde.

Vytýkání z výrazů 6 m

Rychle si zopakujeme, co to znamená rozklad na prvočísla. Navážeme na to novou látkou, vytýkáním z dvojčlenných výrazů.

Úprava výrazů 6 m

V zadání příkladu je výraz, který máme porovnat s nabízenými možnostmi. Jedná se příklady na roznásobování závorek.

Vyjádření neznámé ze vzorce 1 4 m

Dabované – Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita.