Výrazy a jejich úpravy

Pokročilé výrazy s proměnnými

V tomto bloku přejdeme k trochu komplikovanějším úpravám výrazů. Budeme dosazovat do mocnin a také si ukážeme, proč je dělení nulou problematické.

48 minut
Navazuje na Výrazy s proměnnou.

Sčítání lomených výrazů 3 m

Další důležitou věcí, kterou si zde osvojíme, je převádění zlomků s proměnnou ve jmenovateli na společný jmenovatel. Poté je již možné zlomky bez problému sečíst.

Souhrn operací se zlomky s proměnnou ve jmenovateli 5 m

Nyní si ukážeme, jak násobit a dělit zlomky s proměnnými. Poté si vyzkoušíme příklady, které kombinují vše, co jsme se zde naučili.

Práce s výrazy - dosazování 3 m

Dosadíme do výrazu se dvěma proměnnými. Tentokrát ale budeme dosazovat desetinná čísla.

Práce s výrazy - dosazování 2 3 m

Pokročilejší dosazování hodnot do výrazu, kde se tentokrát objeví mocniny.

Práce s výrazy - dosazování 3 3 m

Opět budeme dosazovat hodnoty do výrazů s mocninami - v tomto případě "na nultou" a "na prvou".

Úprava výrazu 5 m

Potrénujeme si úpravu výrazů na příkladu, který zprvu vypadá ošklivě.

Výrazy s proměnnými 12 m

Souhrnné příklady na procvičení všeho, co jsme zatím probrali co se týče dosazování do výrazů.

Proč není definováno dělení nulou? 4 m

Zkusíme si trochu objasnit, proč není dělení nulou definováno. Co když budeme dělit číslem, které bude hodně blízko nule?

Proč není výraz 0 děleno 0 v matematice definovaný? 2 m

Podíváme se, co se stane, když budeme dělit nulu nulou. A co se třeba stane, když budu dělit nulu jiným číslem?

Nedefinované a neurčité výrazy 8 m

Ukážeme si, za jakých okolností můžeme místo nedefinovaného výrazu hovořit o výrazu neurčitém.