Mocniny, odmocniny, logaritmy
Přihlásit se

Logaritmy

Jak souvisí logaritmy a mocniny? To se dozvíme v tomto bloku. Ukážeme si také pravidla, která můžeme při počítání s logaritmy používat.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

40 minut

Úvod do logaritmů 7 m

Co jsou to logaritmy a jaký mají vztah s mocninami? Toto video je velmi důležité k pochopení celého konceptu.

Výpočet logaritmu pomocí kalkulačky 4 m

Pojďme si nejprve ukázat, jak vypočítat základní logaritmus z čísla. K tomu nám dobře poslouží kalkulačka, do které se toto naučíme zadávat. Zároveň si vysvětlíme pojem "přirozený" logaritmus.

Úvod do vlastností logaritmů 9 m

Zde si ukážeme dva vzorce, které nám říkají, jak můžeme sčítat a odčítat logaritmy o stejném základu.

Využití vlastností logaritmů - sčítání 5 m

Pomocí nám již známého vzorce na sčítání logaritmů o stejném základu si zjednodušíme zadaný logaritmus.

Využití vlastností logaritmů - mocnina 5 m

Další vlastnost logaritmu se týká mocniny v argumentu. Zde si ukážeme, jak ji lze využít na konkrétním případu.

Využití vlastností logaritmu - kombinovaný příklad 2 m

Komplexní příklad, ve kterém využijeme znalosti získané v předchozích videích. Ke zjednodušení logaritmu použijeme vzorec na odečítání logaritmů, a zároveň na úpravu mocniny argumentu.

Rovnice s logaritmy s neznámou v argumentu 4 m

Teď, když už známe a umíme využívat vlastnosti logaritmů, pusťme se do řešení rovnic s nimi.

Rovnice s logaritmy s neznámou v základu. 3 m

V některých rovnicích s logaritmy můžeme mít neznámou v jejich základu. Jak je můžeme řešit si ukážeme v tomto videu.