Racionální čísla

Desetinná čísla

Vysvětlíme si, co jsou desetinná čísla a s nimi sčítat, odčítat, násobit nebo dělit. Také si ukážeme, jak desetinná čísla převést na zlomek a obráceně.

2 hodiny
Navazuje na Zlomky.

Řády desetinných čísel 4 m

Jak se nazývají řády číslic za desetinnou čárkou? Na čísle 654,213 si představíme desetiny, setiny a tisíciny.

Čtení desetinného čísla 4 m

Jak se přečte desetinné číslo 63,15?

Čtení desetinného čísla 2 3 m

Jak se přečte desetinné číslo 20 000,507?

Rozepsání desetinného čísla po řádech 4 m

Co vlastně znamená zápis desetinného čísla v desítkové soustavě? Číslo 905,074 si rozepíšeme do součtu po řádech, abychom to pěkně viděli.

Zápis desetinného čísla jako vyjádření množství 3 m

Převedení výrazu do tvaru desetinného čísla pro lepší vyjádření množství.

Porovnání řádu číslic v desetinném čísle 6 m

Jak rozdílnou hodnotu mají dvě číslice v čísle? Na čísle 346 521,032 si ukážeme, jak rozdílné hodnoty má číslice 3, která se v našem čísle vyskytuje dvakrát.

Přeskupování v desetinných číslech 4 m

Různé způsoby, jak znázornit hodnotu čísla 21,3.

Přeskupování v desetinných číslech 2 4 m

Vyplnění mezery tak, aby se čísla na obou stranách po rozepsání do řádů rovnala.

Desetinná čísla na číselné ose 2 m

Jak zapsat desetinné číslo na číselnou osu? V tomto videu vykreslíme celé číslo, kladné i záporné desetinné číslo, nulu, zlomek a záporné smíšené číslo na číselnou osu.

Příklad 1: Porovnání desetinných čísel 6 m

Převádění desetinných čísel na zlomky, převádění na stejného jmenovatele a jejich porovnávání.

Příklad 2: Porovnání desetinných čísel 1 m

Je číslo 45,675 větší nebo menší než 45,645?

Příklad 3: Porovnání desetinných čísel 3 m

Které z desetinných čísel 9,97 a 9,798 je větší?

Příklad 4: Porovnání desetinných čísel 2 m

Je větší číslo 156,378 nebo 156,348?

Příklad: Písemné sčítání 2 desetinných čísel 2 m

Jak se sčítají desetinná čísla? Na příkladu 9,087 plus 15,31 se naučíme písemné sčítání s desetinnými čísly.

Příklad 2: Písemné sčítání 2 desetinných čísel 2 m

Písemné sčítání dvou desetinných čísel potrénujeme na příkladu 0,822 plus 5,65.

Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel 3 m

Písemné sčítání třech desetiných čísel potrénujeme na příkladu 7,056 plus 605,7 plus 5,67.

Příklad: Písemné odčítání 2 desetinných čísel 1 m

Jak se odčítají desetinná čísla? Na příkladu 9,57 minus 8,09 se naučíme písemné odčítání s desetinnými čísly.

Příklad 2: Písemné odčítání 2 desetinných čísel 2 m

Písemné odčítání dvou desetinných čísel potrénujeme na příkladu 9,005 minus 3,6.

Sčítání desetinných čísel - slovní úloha 2 m

Ve slovní úloze si spočítáme, kolik dohromady vážila dvojčata, která se narodila Honzově mamince.

Sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úloha 3 m

František má na svém bankovním účtu 4 522,08 eur. Vloží dalších 875,50 eur a poté vybere 300 eur v hotovosti. Kolik mu na účtu zbyde?

Násobení celého a desetinného čísla 3 m

Jak vynásobit desetinné číslo celým číslem? To si ukážeme na příkladu 9 krát 0,6.

Násobení desetinných čísel 3 m

Pro lepší přehlednost psáno v českých jednotkách, i když 1 galon je v USA 3,785 litru.

Násobení 2 desetinných čísel 8 m

Jak vynásobit dvě desetinná čísla? Postup písemného násobení s desetinnými čísly si vysvětlíme na příkladu 2,91 krát 3,2.

Příklad: Násobení 2 desetinných čísel 3 m

Procvičíme si písemné násobení desetinných čísel na příkladu 32,12 krát 0,5.

Příklad 2: Násobení 2 desetinných čísel 3 m

S pomocí písemného násobení vyřešíme příklad 1,21 krát 0,043.

Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem 3 m

Spočítáme příklad 63 děleno 35 a ukážeme, že místo celočíselného výsledku se zbytkem nám může vyjít desetinné číslo.

Příklady: Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem 2 m

Spočítáme příklady 14 děleno 70 a 16 děleno 25. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení desetinného čísla celým číslem 2 m

Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.Jak písemně vydělíme desetinné číslo celým číslem? Vysvětlíme si to na příkladu 5,007 děleno 7. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení celého čísla desetinným číslem 4 m

Jak písemně vydělíme celé číslo desetinným čísel? Vysvětlíme si to na příkladu 518 děleno 0,7. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení desetinných čísel 4 m

Budeme dělit desetinná čísla pomocí posouvání desetinných čárek a následného dělení. Výsledkem bude opět desetinné číslo.

Příklad 1: Převod zlomků na desetinná čísla 5 m

Převod zlomku 16/21 na desetinné číslo.

Příklad 2: Převod zlomků na desetinná čísla 3 m

Převedeme zlomek 11/25 na desetinné číslo. Ukážeme si postup pomocí klasického dělení a pak jeden rychlejší způsob.

Příklad: Převod desetinného čísla na zlomek 3 m

Jak převedeme desetinné číslo 0,15 na zlomek?

Příklad 2: Převod desetinného čísla na zlomek 2 m

Jak převedeme desetinné číslo 0,36 na zlomek?

Příklad 3: Převod desetinného čísla na zlomek 2 m

Jak převedeme desetinné číslo 0,0727 na zlomek?

Příklad: Převod desetinného čísla na zlomek 2 m

Jak převedeme desetinné číslo 12,98 na smíšené číslo?

Příklad 2: Převod desetinného čísla na smíšené číslo 3 m

Jak převedeme desetinné číslo 2,75 na smíšené číslo?

Příklad: Převod zlomku na desetinné číslo 4 m

Jak převedeme zlomek 3/5 na desetinné číslo?

Příklad 2: Převod zlomku na desetinné číslo 2 m

Jak převedeme zlomek 7/8 na desetinné číslo?

Příklad 3: Převod zlomku na desetinné číslo 4 m

Jak převedeme zlomek 21/60 na desetinné číslo?

Dělení desetinných čísel (2.1) 2 m

99,061 : 10 = ?

Příklad: Sčítání a odčítání desetinného čísla, procenta a zlomku 4 m

Převody různých formátů čísel na desetinná čísla a počítání s nimi.