Racionální čísla

Procenta

Ukážeme si, co jsou procenta a jakou mají souvislost se zlomky a desetinnými čísly. Budeme trénovat převody mezi procenty a zlomky či desetinnými čísly.

59 minut
Navazuje na Desetinná čísla.

Popis a význam procent 2 m

Co znamenají procenta? Jakou část z celku popisují? Vysvětlíme si to na příkladu, kde budeme vybarvovat 20% čtverce rozděleného do 100 stejných dílů.

Popis významu procent 2 2 m

V tomto videu si zopakujeme, co jsou procenta a prohloubíme si o nich naší představu s pomocí příkladu, kde budeme vybarvovat 109% ze čtverce.

Převod procent na desetinné číslo a zlomek 3 m

Jak převedeme 18% na zlomek nebo desetinné číslo?

Příklad: Převod desetinného čísla na procenta 3 m

Zapiš desetinné číslo 0,601 s pomocí procent.

Příklad 2: Převod desetinného čísla na procenta 2 m

Zapiš desetinné číslo 1,501 s pomocí procent.

Příklad: Převod procent na desetinné číslo 1 m

Zapiš 59,2% jako desetinné číslo.

Příklad 2: Převod procent na desetinné číslo 1 m

Zapiš 113,9% jako desetinné číslo.

Příklad: Sčítání zlomků, desetinných čísel a procent 5 m

Vypočítejte příklad 0,79 minus 4/3 minus 1/2 plus 150%.

Příklad: Výpočet procent 5 m

Kolik je procent 4 ze 16? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent 4 m

Ve Spojených státech se 13 z každých 20 použitých plechovek zrecykluje. Kolik je to procent? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Výpočet procentní části 4 m

Kolik je 30% ze 6? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Výpočet procentního základu 4 m

150 je 25% z jakého základu?

Vyjádření zlomku ve formě desetinného čísla a procenta 5 m

Převedeme 7/8 na desetinné číslo a procenta.

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent 2 7 m

25 % je 150. Kolik je 100 %? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent 3 5 m

100 je kolik procent z 80? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Slovní úloha na výpočet procent 4 6 m

15 % z jakého čísla bude číslo 78? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.