Racionální čísla

Poměry

Co to jsou poměry a k čemu se používají?

23 minut
Navazuje na Procenta.

Úvod do poměrů 14 m

Co je to poměr?

Příklad: Poměry jako zlomky v základním tvaru 1 m

Jak vykrátit poměr (zlomek) do základního tvaru? To si ukážeme na příkladu poměru 15:25.

Příklad: Vykrácení poměru do základního tvaru 2 m

Poměr počtu limonád a lidí je 98:28. Jaký je to poměr v základním tvaru?

Příklad: Poměr počtu holek a kluků ve třídě 2 m

V hodinách angličtiny je poměr počtu holek a kluků 5:8. Ve třídě je 65 studentů. Kolik je ve třídě holek?

Příklad: Měřítko mapy 1 m

7 centimetrů na mapě je 10 km ve skutečnosti. Jak daleko od sebe jsou na mapě dvě města, pokud skutečná vzdálenost mezi nimi je 60 km?

Příklad: Rovnost poměrů 1 m

Jsou poměry 3:12 a 5:35 stejné?