Racionální čísla

Zaokrouhlování

Naučíme se princip zaokrouhlování na celých číslech. Budeme zaokrouhlovat na řádu desítek, stovek a nakonec i tisíců. Ukážeme si i zaokrouhlování desetinného čísla.

57 minut
Navazuje na Desetinná čísla.

Zaokrouhlování na desítky 6 m

Co je to zaokrouhlování? Proč ho potřebujeme? V tomto videu si ukážeme, jak zaokrouhlovat celá čísla. Konkrétně budeme zaokrouhlovat celá čísla na desítky.

Zaokrouhlování na stovky 5 m

Jak zaokrouhlit celá čísla jako 152, 137, 245 a 354 na stovky? To si vysvětlíme a ukážeme v tomto videu.

Příklad: Zaokrouhlování na desítky 1 m

Zaokrouhlení čísla 1585 na desítky.

Příklad: Zaokrouhlování na stovky a desítky 5 m

Zaokrouhli číslo 24 259 na stovky a poté na desítky.

Příklady: Zaokrouhlování na stovky a desítky 6 m

V tomto videu si procvičíme zaokrouhlování celých čísel na stovky a desítky.

Příklad: Zaokrouhlování na tisíce 3 m

Zaokrouhli číslo 423 275 na tisíce.

Příklad: Zaokrouhlování na desetiny 1 m

Zaokrouhli desetinné číslo 9,564 na desetiny.

Platné číslice 5 m

Úvod do platných číslic

Více o platných číslicích 6 m

Rozumíme pravidlům platných číslic

Sčítání a odčítání s platnými číslicemi 9 m

Jak se změní platné číslice při aritmetických operacích (+/-, nás./děl.)? Vysvětlíme si, jak to funguje u sčítání a odčítání.

Násobení a dělení s platnými číslicemi 10 m

Násobení a dělení s platnými číslicemi.