Racionální čísla

Pořadí aritmetických operací

Známe už tyto matematické operace s čísly: sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování a odmocňování. Co když v jednom příkladu budeme mít dvě a více z těchto operací? Která z nich bude mít v průběhu počítání přednost?

22 minut
Navazuje na Zaokrouhlování.

Pořadí aritmetických operací 8 m

Co když v jednom příkladu máme jak násobit, tak sčítat? Která z těchto operací dostane přednost?

Příklad: Pořadí aritmetických operací 4 m

Postupně spočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

Příklad 2: Pořadí aritmetických operací 5 m

Vypočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení, mocninu). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

Příklad 3: Pořadí aritmetických operací 4 m

Postupně spočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení). Postupuj podle správného pořadí početních operací.