Racionální čísla

Průměrné hodnoty

Výpočet průměrných hodnot (rychlost, jednotková cena, počet).

24 minut
Navazuje na Desetinná čísla.

Průměrná rychlost Usaina Bolta 13 m

Spočítáme průměrnou rychlost, které dosáhl Usain Bolt, když zaběhl světový rekord v běhu na 100 metrů v roce 2009.

Příklad: Rychlost za hodinu 3 m

Jak spočítáme rychlost doručování novin za hodinu?

Počítání jednotkové ceny 2 m

Spočítáme jednotkovou cenu, za kterou úklidová firma uklidí jednu kancelář.

Příklad: Průměrná rychlost 6 m

Ve slovní úloze si ukážeme, jak spočítat průměrnou rychlost.