Racionální čísla

Vědecký zápis čísla

Naučíme se vyjádřit velmi malá či naopak velmi velká čísla pomocí vědeckého zápisu neboli vědecké notace. Také si s takovými čísly spočítáme pár příkladů.

70 minut

Úvod do vědeckého zápisu čísla 11 m

Vysvětlíme základy vědeckého zápisu čísla neboli vědecké notace a vyřešíme pár příkladů, které nám ukáží, proč ho používáme.

Vědecký zápis čísel 1 7 m

Jak zapíšeme velmi malá a velmi velká čísla vědeckým zápisem?

Příklad: Vědecký zápis čísla 8 m

Další příklady na tvoření vědeckého zápisu čísla a počítání s ním - násobení, dělení a počítání s exponenty.

Vědecký zápis čísel 2 3 m

Jak zapíšeme velmi malá čísla jako například 0,0000000003457 s pomocí mocniny 10?

Vědecký zápis čísel 3 3 m

Násobení dvou čísel zapsaných pomocí mocniny 10 (dekadického exponentu).

Příklad: Dělení desetinných čísel 5 m

Cvičení na vědecký zápis čísel, desetinná čísla a počítání s nulami.

Příklad: Řádová velikost 5 m

Odhadneme průměr Země a vybereme z možností, které číslo je nejblíže. Porovnáme řádově dvě čísla - kolikrát je jedno větší než druhé.

Násobení ve vědeckém zápisu čísel 5 m

Vynásobíme tři čísla, která jsou ve vědeckém zápisu.

Vědecký zápis čísel 4 4 m

Vypočítáme vzdálenost mezi Sluncem a Zemí s pomocí znalosti rychlosti světla. Také zjistíme, za jak dlouho světlo tuto vzdálenost urazí.

Příklad: Dělení ve vědeckém zápisu čísel 5 m

Vypočítáme průměrný národní dluh USA připadajícího na jednoho člověka.

Násobení a dělení ve vědeckém zápise čísel 2 m

Další příklady na vědecký zápis čísel, jejich násobení a dělení.

Zjednodušení složitého výrazu na vědecký zápis čísel 6 m

Zjednodušíme společně složitý výraz zapsaný zlomkem na vědecký zápis.

Příklad: Počet červených krvinek v těle s použitím vědeckého zápisu 5 m

Společně v příkladu spočítáme červené krvinky v těle a použijeme k vyjádření vědecký zápis.