Racionální čísla

Čtení a interpretace dat

Naučte se interpretovat data v jakékoliv formě - v tabulce, piktogramu, sloupcovém grafu nebo výsečovém grafu.

34 minut
Navazuje na Převody jednotek.

Číslicový histogram 6 m

Návod, jak číst v grafech "stem-and-leaf" neboli číslicových histogramech.

Čtení piktogramů 2 m

Návod, jak číst data vyjádřená ve formě obrázků.

Čtení sloupcových grafů 1 3 m

Na konkrétním příkladu si vysvětlíme čtení sloupcových grafů.

Histogramy 6 m

Návod, jak vytvořit histogram.

Čtení sloupcových grafů 2 2 m

Čtení hodnot ze sloupcového grafu ukazujícího dosažené body studentů z pololetní a závěrečné písemky.

Čtení sloupcových grafů 3 5 m

Interpretace hodnot ze sloupcového grafu a základní výpočty, které se přiblíží základům statistiky.

Čtení spojnicových grafů 2 m

Návod, jak číst data ze spojnicového grafu.

Čtení výsečových grafů 3 m

Návod, jak číst data z výsečového grafu - statistika prodeje jízdenek cestovní kanceláře.

Zavádějící liniový graf 5 m

Role popisků os a měřítka při porovnávání dvou trendů v liniových grafech.