Racionální čísla

Vlastnosti čísel

Proč 2 + 3 = 3 + 2 a 6 x 4 = 4 x 6? A proč se přičtení nuly nezmění dané číslo? A podobně nezmění číslo ani vynásobení jedničkou.

59 minut

Distributivní zákon 4 m

Představíme si distributivní zákon, podle kterého má násobení přednost před sčítáním.

Distributivní zákon 2 2 m

Příklad na využití distributivního zákona - tentokrát zjistíme, že násobení má přednost před odčítáním.

Distributivní zákon 3 6 m

Příklady řešené s využitím distributivního zákona.

Komutativní zákon - sčítání 2 m

Komutativita sčítání nám říká, že nezáleží na pořadí sčítanců.

Komutativní zákon - sčítání 2 3 m

Příklad s využitím komutativního zákona při sčítání.

Komutativní zákon - násobení 2 m

Komutativita násobení nám říká, že nezáleží na pořadí násobených čísel.

Asociativní zákon - sčítání 2 m

Asociativita sčítání nám říká, že sčítance můžeme libovolně sdružovat.

Asociativní zákon - násobení 2 m

Ukážeme si příklad na použití asociativního zákona při násobení.

Příklad 1: Identita čísla 1 1 m

Jaké jsou vlastnosti čísla 1?

Příklad 2: Identita čísla 1 2 m

Jaké jsou vlastnosti čísla 1?

Identita čísla 0 4 m

Jaké jsou vlastnosti čísla 0?

Identita součtu 3 m

Ukážeme si, že součet opačných čísel je roven nule.

Převrácená hodnota 3 m

Ukážeme si, že násobením čísla jeho převrácenou hodnotou dostaneme číslo 1.

Obory čísel 5 m

Zařazování čísel do jednotlivých oborů - přirozená, kladná, racionální apod.

Obory čísel 2 6 m

Zařazení čísla 8 do číselného oboru.

Obory čísel 3 7 m

Zařazení čísla 3,4028 periodických do číselného oboru.

Obory čísel 4 3 m

Pokud máme celé číslo, do jakých jiných číselných oborů takové číslo patří?