Racionální čísla

Komplexní čísla

Komplexní čísla a základní informace o nich. Ukážeme si imaginární jednotku a její speciality, jak vypadá takové komplexní číslo a jak s ním lze provádět základní matematické operace.

36 minut

Úvod k imaginární jednotce 5 m

Základem komplexních čísel je imaginární jednotka značená standardně "i". Pojďme si ukázat její speciální vlastnosti, abychom věděli, jak s ní dále pracovat.

Odmocnina ze záporného čísla 4 m

V tomto příkladu využijeme imaginární jednotku v praxi. Lze s ní totiž upravit odmocnina ze záporného čísla. Pojďme si ukázat jak.

Mocniny imaginární jednotky 6 m

Imaginární jednotku můžeme, jako každé jiné číslo nebo proměnnou, umocňovat na libovolný mocnitel. Má pro to ale speciální pravidla.

Imaginární jednotka jako odmocnina z -1 7 m

Jak to tedy je s tím, že imaginární jednotka "i" je rovna odmocnině z -1? Pojďme si to v tomto videu ujasnit.

Úvod do komplexních čísel 5 m

Co jsou komplexní čísla a jak se liší od reálných? Jak se taková čísla dají zobrazit graficky?

Sčítání komplexních čísel 1 m

Ukažme si základní matematické operace s komplexními čísly. V tomto videu začneme s příkladem na sčítání.

Odčítání komplexních čísel 2 m

Navážeme na předchozí video a ukážeme si odčítání komplexních čísel. Uvidíme, že je to podobné jako u sčítání.

Násobení komplexních čísel 6 m

Poslední základní matematickou operací, jež lze provádět na komplexních číslech je jejich násobení. Pojďme to vyzkoušet.