Celá čísla

Sčítání a odčítání

Názorné jednociferné sčítání a odčítání, číselná osa, písemné sčítání a odčítání (s přechodem přes 10), více-ciferné sčítání a odčítání.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny
Navazuje na Čísla.

Co je sčítání? 3 m

Sčítání je první ze čtyř základních aritmetických operací. Význam tohoto důležitého matematického pojmu si vysvětlíme na příkladech s korálky.

Co je odčítání? 3 m

Odčítání je 2. ze 4 základních operací aritmetiky. Význam tohoto důležitého matematického pojmu si vysvětlíme na příkladech s korálky.

Příklad: Počítání ovoce 3 m

Máme 5 borůvek a 3 třešně. Kolik máme kusů ovoce?

Příklad: Kolik banánů musím přidat? 3 m

Mám 3 banány. Kolik jich musím přidat, abych měl celkem 10 banánů?

Příklad: Doplnění na 5 4 m

Záleží na tom, zda sčítám 2 + 3 nebo 3 + 2? V tomto videu doplníme kuličky tak, aby jich bylo dohromady 5 a díky tomu si zodpovíme položenou otázku.

Příklad: Doplnění na 10 2 m

Kolik musím přidat ke 3, abych měl 10? A kolik musím přidat k 6, abych měl 10?

Příklad: Opice na večírku 3 m

Na večírku má být 18 opic. Přišlo jich 10. Kolik opic má ještě přijít?

Příklad: Kolik je 8+7? 4 m

Místo čísel si nakreslíme jablka a borůvky a zjistíme, kolik kusů ovoce jsme celkem nakreslili. Využijeme k tomu naše znalosti o čísle v desítkové soustavě.

Příklad 2: Kolik je 7+6? 5 m

Ukážeme si 3 rovnocenné způsoby, jak lze příklad chápat a vypočítat. V průběhu videa si také vysvětlíme, co je to číslená osa.

Příklady: Odčítání do 20 5 m

Společně vyřešíme 3 příklady na odčítání a při tom si připomeneme význam čísla v desítkové soustavě.

Vztah mezi sčítáním a odčítáním 2 m

Jaká je souvislost mezi sčítáním a odčítáním? Ukážeme si, že spolu tyto početní operace souvisí.

Součet 3 čísel 3 m

Jak sečteme 3 čísla? A záleží na tom, v jakém pořadí je sčítáme?

Znaménko rovná se 6 m

Doteď jsme v příkladech používali znaménko rovná se (=), ale nic jsme si o něm neřekli. Víte, co vlastně znamená?

Porozumění řádu číslic: Přičítání jednotek 3 m

V tomto videu si graficky znázorníme, co znamená přičítat jednotky.

Porozumění řádu číslic: Přičítání desítek 3 m

V tomto videu si graficky znázorníme, co znamená přičítat desítky.

Porozumění řádu číslic: Odčítání jednotek 3 m

V tomto videu si graficky znázorníme, co znamená odčítat jednotky.

Porozumění řádu číslic: Odčítání desítek 3 m

V tomto videu si graficky znázorníme, co znamená odčítat desítky.

Sčítání s rozkladem sčítance 3 m

Můžeme si při počítání z hlavy nějak zjednodušit sčítání? U některých příkladů si můžeme pomoci rozkladem sčítance.

Písemné sčítání: Postup 2 m

Jak sečíst dvě libovolně velká čísla? V tomto videu si ukážeme postup písemného sčítání, díky kterému můžeme sčítat jakákoliv čísla. Musíme ale dokonale umět sčítání do 20.

Písemné sčítání 2-ciferných čísel (názorně) 3 m

Sčítance neprve znázorníme pomocí políček a pak je budeme sčítat jako objekty.

Písemné přičítání 10 nebo 100 (názorně) 4 m

Názorně si ukážeme, co se děje, když přičítáme 10 nebo 100.

Písemné sčítání 3-ciferných čísel (názorně) 4 m

Čísla si rozkreslíme do políček a ukážeme si, co vlastně děláme na pozadí písemného sčítání.

Písemné sčítání 2-ciferných čísel s přechodem (názorně) 5 m

Budeme písemně sčítat dvě dvojciferná čísla, kde součet jednotek bude větší než 10. Ukážeme si, jak v takovém případě postupovat a vysvětlíme si proč.

Písemné sčítání: Přechod přes 10 3 m

Co dělat, když součet číslic pod sebou je větší nebo roven 10? V tomto videu si ukážeme, jak v takovém případě postupovat a vysvětlíme si, proč postup funguje.

Písemné sčítání: Přechod přes 10 detailněji 4 m

V tomto videu si rozepíšeme příklad z minulého videa, abychom ještě lépe viděli k čemu dochází při přechodu přes 10.

Příklady: Písemné sčítání s důrazem na přechod přes 10 3 m

Společně vyřešíme 3 příklady s pomocí písemného sčítání a budeme se při tom soustředit na přechod přes 10.

Příklady: Písemné sčítání 8 m

Teď už s pomocí písemného sčítání dokážeme řešit jakýkoliv příklad. Pojďme si to ověřit!

Písemné odčítání: Postup 3 m

Jak odečíst dvě libovolně velká čísla? V tomto videu si ukážeme postup písemného odčítání, díky kterému můžeme odčítat jakákoliv čísla. Musíme ale umět odčítat čísla do 20.

Písemné odčítání 2-ciferných čísel 3 m

Čísla si rozkreslíme do políček a ukážeme si, co vlastně děláme na pozadí písemného odčítání.

Písemné odčítání 10 nebo 100 (názorně) 4 m

Názorně si ukážeme, co se děje, když odčítáme 10 nebo 100.

Písemné odčítání 3-ciferných čísel (názorně) 3 m

Čísla si rozkreslíme do políček a ukážeme si, co vlastně děláme na pozadí písemného odčítání.

Písemné odčítání: Přechod přes 10 (jednoduché) 4 m

Co dělat, když při písemném odčítání máme na řádu jednotek odečíst větší číslici od menší? Na příkladu odčítání 3-ciferných čísel si ukážeme, jak v takovém případě postupovat.

Písemné odčítání 2-ciferných čísel s přechodem (názorně) 5 m

Zrádným příkladem na písemné odečítání je 83 minus 25. Proč? Pří písemném odčítání začneme na řádu jednotek, kde máme odečíst 3 minus 5. To ale neumíme. Jak tedy na to?

Písemné odčítání: Přechod přes 10 (složitější) 3 m

Co dělat, když při písemném odčítání máme na řádu desítek odečíst větší číslici od menší? Na příkladu odčítání 3-ciferných čísel si ukážeme, jak v takovém případě postupovat.

Písemné odčítání: Přechod přes 10 (težké) 3 m

Co dělat, když při písemném odčítání máme na řádu jednotek i desítek odečíst větší číslici od menší? Na příkladu odčítání 3-ciferných čísel si ukážeme, jak v takovém případě postupovat.

Písemné odčítání: Přechod přes 10 (ultratěžké) 2 m

Společně si vypočítáme jednu z nejtěžších variant příkladu na písemné odčítání. Pokud zvládnete i tento příklad, tak už odečtete jakákoliv čísla. Musíte to ale dále trénovat.

Příklad: Písemné odčítání 4-ciferných čísel 4 m

Kolik je 6 798 minus 3 359?

Příklad 2: Písemné odčítání 4-ciferných čísel 4 m

Kolik je 7 329 minus 6 278?

Příklad 3: Písemné odčítání 4-ciferných čísel 5 m

Společně vypočítáme příklad 9 601 minus 8 023.

Odčítání z hlavy 5 m

Chcete umět odčítat těžší příklady bez papíru a tužky? Ukážeme si postup, který k tomu vhodný, ale budete jej muset sami natrénovat.

Příklady: Odčítání z hlavy 3 m

Potrénujeme si odčítání z hlavy na 3 příkladech.