Celá čísla

Záporná čísla

Vysvětlíme si, co jsou záporná čísla a jak s nimi máme sčítat, odčítat, násobit nebo dělit.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

45 minut

Úvod do záporných čísel 9 m

Co jsou záporné čísla? Proč je potřebujeme? V tomto videu si ukážeme příklady ze života ukazující, kde záporná čísla používáme. A také vypočítáme několik příkladů na jednociferné sčítání a odčítání se zápornými čísly.

Odčítání záporného čísla = přičítání kladného 1 m

Proč je odčítání záporného čísla to samé jako přičítání čísla kladného? Na příkladu ze života si ukážeme, že to vlastně dává smysl.

Přičítání a odčítání záporných čísel 4 m

Jak sčítat se zápornými čísly? Ukážeme si všechny varianty příkladů na sčítání s kladnými i zápornými čísly a načíselné ose si vysvětlíme, jak je chápat a řešit.

Příklad: Sčítání záporných čísel 6 m

Znázornění součtu tří záporných čísel na číselné ose.

Příklad: Sčítání se zápornými čísly 5 m

Znázornění součtu tří čísel s různými znaménky na číselné ose.

Násobení kladných a záporných čísel 5 m

Jak násobit se zápornými čísly? Ukážeme si všechny varianty příkladů na násobení s kladnými i zápornými čísly a vysvětlíme, jak je řešit.

Proč dostaneme kladné číslo, když násobíme dvě záporná čísla 6 m

Video je také dostupné na https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers/arith-review-mult-divide-negatives/v/why-a-negative-times-a-negative-makes-intuitive-sense

Proč nám násobení dvou záporných čísel intuitivně dává smysl 4 m

Použití opakovaného přičítání nebo odčítání při násobení pro pochopení násobení záporných čísel.

Dělení s kladnými a zápornými čísly 4 m

Základy dělení se zápornými čísly.