Funkce

Funkce I

Co jsou to funkce, proč je dobré znát jejich definiční obor, či obor hodnot a jak je vlastně určíme? O tom bude tento blok.

52 minut

Funkční předpis a funkční hodnota 1 m

Funkční předpis nám zezačátku může připadat složitý. Pojďme si ukázat, že tomu tak není. V tomto příkladu si ukážeme, jak z něj získat funkční hodnotu v určitém bodě.

Zjišťování funkční hodnoty z grafu 1 m

V tomto příkladu procvičíme odečítání funkční hodnoty z grafu dané funkce. Výsledky poté dosadíme do zadaného výrazu a vypočítáme jej.

Druhy intervalů a jejich zápis 10 m

Představíme si uzavřený a otevřený interval a jak se od sebe liší. Také si ukážeme, že existují polouzavřené, či polootevřené intervaly.

Definiční obor funkce 7 m

Co je to definiční obor funkce a proč je důležité jej určovat? Na tomto videu si to názorně vysvětlíme.

Obor hodnot funkce 7 m

Když už teď známe definiční obor funkce, pojďme si vysvětlit s tím spojený pojem, obor hodnot funkce.

Definice funkce 4 m

Je každá křivka, nebo každé uskupení bodů na osách souřadnic funkcí? Není, pojďme si ukázat, jaká pravidlo pro funkci platí.

Definice funkce - příklad 2 m

Máme zadaný graf. Otázkou je, zda je zadána funkce nebo to není funkce dle definice, kterou jsme si vysvětlili v předchozím videu.

Definice funkce - příklad 2 5 m

Další příklad, v rámci kterého budeme rozpoznávat funkční závislost ze slovního zadání.

Definice funkce - příklad 3 2 m

Další slovní zadání určité závislosti, u které máme rozpoznat, zdali se jedná o funkci.

Definice funkce - příklad 4 3 m

Podíváme se na slovní úlohu a budeme se snažit zjistit, jestli by vztahy ve slovní úloze mohly být vyjádřeny nějakou funkcí.

Lokální minima a maxima 6 m

Funkce na svém definičním oboru mívají bod, který je výše, než ostatní, který nazýváme maximum. Bodu, který je naopak níže než všechny ostatní říkáme minimum.

Vlastnosti funkce - monotonie 6 m

V tomto videu si rozebereme funkci. Určíme, na kterých intervalech má kladné funkční hodnoty a na kterých záporné. Zároveň určíme, na kterých intervalech je klesající a na kterých rostoucí.