Funkce

Exponenciální funkce

Seznamte se s exponenciálními funkcemi. Ukážeme si, v jakém tvaru má přespis a jak vypadá její graf.

64 minut

Exponenciální rostoucí funkce 8 m

Jaká je exponenciální funkce? Pojďme si ukázat její předpis, vypočítat pomocnou tabulku a nakreslit graf, abychom se s ní seznámili. Navíc si ukážeme i příklad z praxe.

Části předpisu exponenciálních funkcí 5 m

Na jaké části lze rozdělit každý předpis exponenciální funkce? Pojďme si ukázat, kde v něm hledat počáteční hodnotu a kde je základ této funkce.

Graf exponenciální funkce 6 m

Jak vypadá takový graf exponenciální funkce? V tomto videu si uděláme tabulku funkčních hodnot a zakreslíme jednotlivé body do soustavy souřadnic.

Určení koeficientu a základu mocniny u exponenciální funkce 7 m

V podstatě opačný případ než u předchozího videa. Nyní máme zadanou tabulku funkčních hodnot a máme za úkol najít předpis exponenciální funkce.

Určení předpisu exponenciální funkce z grafu 4 m

Znovu je naším úkolem zjistit předpis exponenciální funkce. Nyní to však, na rozdíl od předchozího videa, nebude z tabulky, nýbrž ze zadaného grafu.

Určení předpisu exponenciální funkce z grafu 2 6 m

Stejné zadání jako u předchozího videa. Tentokrát však již na první pohled vidíme, že funkce bude se záporným znaménkem.

Posunutí exponenciální funkce 3 m

Video, které navazuje na rozlišování různých částí předpisu exponenciálních funkcí. V tomto se dozvíme, jak dle předpisu exponenciálu posunout.

Přiřazování předpisů funkcí k jejich grafům 7 m

Cvičení, ve kterém si vyzkoušíme, jak dobře rozumíme předpisům exponenciálních funkcí. Máme tu 4 grafy a 4 předpisy a naším úkolem je je správně propojit.

Složené úročení pomocí exponenciální funkce 12 m

Ukážeme si, jak se budou počítat úroky, když si půjčíme peníze na různě dlouhou dobu. Jak se změní částka, kterou na konci budeme muset zaplatit?

Eulerovo číslo pomocí limity exponenciální funkce 6 m

Co je e? V tomto pokročilém důkazu navážeme na předchozí příklad s výpočtem splátek a ukážeme si jeho limitu v nekonečnu.