Funkce

Inverzní funkce

Pojďme si vysvětlit, co znamená, že jsou dvě funkce inverzní. Dále si povíme, jak můžu k zadané funkci najít inverzní.

29 minut
Navazuje na Složené funkce.

Úvod do inverzních funkcí 6 m

Jak můžeme také rozumět inverzním funkcím? Ukážeme si to, možná trochu netradičně, ale zato velmi názorně na tabulkách.

Jak najdeme inverzní funkci? 5 m

Zadali nám předpis funkce a naším úkolem je napsat k ní funkci inverzní. Brzy zjistíme, že jde vlastně jen o vyjadřování neznámé z výrazu.

Jak najdeme inverzní funkci? 2 7 m

Další příklad na určení inverzní funkce. Tentokrát je původní funkce dána podílem dvou mnohočlenů.

Jsou zadané funkce inverzní? 7 m

Ukážeme si, jak si pomocí složené funkce můžeme ověřit, že dvě funkce jsou navzájem inverzní.

Jak poznat, že funkce inverzní nejsou? 4 m

V tomto příkladu si ukážeme dvě funkce, které naopak nejsou navzájem inverzní. Jak to poznáme?